เกี่ยวกับเรา

ชื่อ : องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง (อบต.ขอนยูง)
อำเภอ : กุดจับ
จังหวัด : อุดรธานี

เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีขนาดกลาง
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พศ. 2539 มีอาณาเขตพื้นที่ 108 ตร.กม.
มีประชากรทั้งสิ้น 8,846 คน

โดยเป็นประชากรชายทั้งสิ้น 4441 คน และเป็นประชากรหญิงทั้งสิ้น 4405 คน

ประธานสภา อบต.ขอนยูง : นายแดง ลือจันดา
นายก อบต.ขอนยูง :นายบุญมี ฟองฟา
ปลัด อบต.ขอนยูง :นางสาวมยุรีย์ ทัพธานี

เบอร์ติดต่อ :042-219-672
เบอร์แฟกซ์ :
เว็บไซท์ : www.khonyung.go.th

Toon27