ติดต่อเรา

logo

ชื่อ : องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง (อบต.ขอนยูง)

อำเภอ : กุดจับ จังหวัด : อุดรธานี

เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีขนาดกลาง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พศ. 2539 มีอานาเขตพื้นที่ 108 ตร.กม. มีประชากรทั้งสิ้น 8846 คน โดยเป็นประชากรชายทั้งสิ้น 4441 คน และเป็นประชากรหญิงทั้งสิ้น 4405 คน ประธานสภา อบต.ขอนยูง : นายแดง ลือจันดา นายก อบต.ขอนยูง :นายบุญมี ฟองฟา ปลัด อบต.ขอนยูง :นางสาวมยุรี ทัพธานี

เบอร์ติดต่อ :0-42219672

เบอร์แฟกซ์ : 0-42219672

       เว็บไซท์ : www.khonyung.go.th

                      Facebook อบต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี Facebook อบต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี